Saturday, 13 April 2013

SEJAUH MANA IBU BAPA MENYOKONG PEMBELAJARAN ANAK-ANAK KEARAH KECEMERLANGAN?Matlamat ibu bapa memelihara dan membesarkan anak-anak adalah untuk menjadikan mereka rakyat yang berguna kepada keluarga, bangsa dan negara. Sementara mereka masih di dalam alam persekolahan, sewajarnya ibu bapa memberi sepenuh sokongan dalam pembelajaran anak-anak. Persoalannya, sejauh mana ibu bapa berupaya menyediakan empat (4) aspek persekitaran yang menyokong pembelajaran anak-anak? Empat persekitaran yang dimaksudkan ialah:
  1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah
  2. Interaksi sosial dengan anak
  3. Komunikasi dengan anak
  4. Sokongan terhadap kecemerlagan anak
Untuk mengetahui keupayaan ibu bapa masakini, ibu bapa bolehlah menjawab soal selidik  di bawah dan membuat analisis kendiri bagi setiap aspek dan  keseluruhan seperti berikut:

A. Latar belakang ibu bapa

Sila isi latar belakang anda sebagai ibu bapa dengan tandakan / di petak yang berkenaan. Contoh pengisian disertakan dibawah


 Contoh pengisian:B. Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran di rumah dan Interaksi sosial dengan anak.

Setelah mengisi latarbelakang, anda perlu menjawab 5 soalan yang berkaitan dengan penglibatan anda dalam Penyediaan suasana pembelajaran anak di rumah dan 5 soalan dalam aspek Interaksi sosial dengan anak. Contoh pengisian jawapan disertakan di bawah.


Contoh pengisisan jawapan:


Bagi aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah skor saya ialah 3. Menakala aspek Interaksi sosial dengan anak saya mendapat 22.

Setelah anda mengetahui skor anda, mungkin anda ingin tahu kemajuan anda dalam aspek yang tersebut di atas. Untuk mengetahui sama ada anda Cemerlang atau Sedang Maju atau masih di peringkat Asas, anda perlu membuat analisis kendiri dengan mencatatkan skor anda di ruang yang berkenaan di bawah. Contoh analisis juga disertakan di bawah.


Contoh: Di ruang analisis kendiri bagi tajuk Penyediaan suasana pembelajaran di rumah, saya catatkan skor yang saya perolehi iaitu 3 diruang Sedang maju (2-3). Ianya menunjukkan bahawa saya sedang maju dalam menyediakan suasana pembelajaran anak di rumah. Saya perlu menambah baik dengan memastikan tempat belajar anak saya sentiasa bersih dan kemas. Saya juga perlu menyediakan buku rujukan anak saya secukupnya.


Anda perlu mengisi skor anda di ruang yang berkenaan di bawah bagi aspek Interaksi sosial dengan anak anda. Contog pengisian juga disertakan di bawah.


Contoh: Bagi aspek Interaksi sosial dengan anak saya memperolehi skor 22. Saya catatkan skor saya di ruang Cemerlang (22-35). Analisis menunjukkan bahawa saya telah melakukan hampir semua aktiviti sosial bersama anak saya. Namun saya perlu menambah bilangan hari dalam berbual, beriadah dan makan bersama dengan anak.C. Komunikasi dengan anak dan Sokongan terhadap kecemerlangan anak.

Ingin tahu sejauh mana anda telah membantu anak anda dalam pembelajarannya melalui aspek komunikasi dan sokongan terhadap kecemerlangan anak. Sila isi soal selidik berikut di bawah. Jika kurang pasti jawapan, anda boleh rujuk contoh jawapan di bawah.

Contoh: Bagi setiap soalan saya tandakan bilangan hari  saya terlibat dalam 5 aktiviti setiap aspek seperti tersebut di bawah.

Saya mendapat skor 21 bagi Komunikasi dengan anak dan 20 bagi Sokongan terhadap kecemerlangan anak. Kemudian saya catatkan skor saya kedalam indikator di format di bawah.

Anda perlu juga mencatatkan skor anda di format dibawah bagi aspek Komunikasi dengan anak dan Sokongan terhadap kecerlangan anak. Anda juga boleh melihat contoh pengisisn di bawah.


Contoh: Saya catatkan skor saya 21 bagi aspek komunikasi dengan anak kedalam indikator di format di bawah. Pencapaian saya setakat ini ialah Sedang Maju. Saya perlu meningkatkan bilangan hari untuk berbincang dengan anak mengenai pelajarannya, menambah masa untuk mendengar cerita apa yang berlaku di sekolahnya dan menambah kekerapan hari untuk berhubung dengan sekolah untuk mengetahui kemajuannya.


Seterusnya, anda perlu mengisi skor sokongan terhadap kecemerlangan anak ke ruangan yang berkenaan di bawah. Contoh juga adalah seperti di bawah.

Contoh: Skor saya bagi aspek Sokongan terhadap kecemerlangan anak ialah 20. Indikator menunjukkan saya berada di tahap Sedang Maju. Sya perlu meningkatka penglibatan saya dalam membaca bersama-sama anak saya dan membimbingg anak saya dalam menyiapakan kerja rumahnya.

D. Analisis keseluruhan

Sejauh mana pencapaian anda secara keseluruhan dalam 4 aspek sama ada Cemerlang atau Sedang maju atau Asas? Untuk mengetahui anda perlu mengisi markah anda di ruang dibawah. Kalau markah keseluruhan anda berada di paras 89-110:anda Cemerlang, tahniah. Kalau 23-88 Sedang Maju:masih banyak ruang untuk membantu dalam pembelajaran anak anda. Kalau 0-22: anda berada di tahap Asas, anda perlu berazam bersungguh-sungguh untuk menolong dalam pembelajaran anak anda dan ambil tindakan penamahbaikan segera. Ingat anak kita umpama permata yang perlu digilap supaya menyerlah ketahap cemerlang.

Contoh:

 Daripada mengisi soal selidik dan membuat analisis kendiri, ibu bapa boleh mengetahui sama ada berada di tahap Asas atau Sedang Maju atau Cemerlang. Daripda sini ibu bapa boleh meningkatkan penglibatan dalam aspek yang perlu penambahbaikan.

Ibu bapa boleh juga menimba ilmu dengan cara berkongsi pengalaman melalui penyertaan dalam Kumpulan Sokongan Ibu Bapa di sekolah anda. 

Jika anda ingin mendapatkan buku Sarana Ibu Bapa sila klik di sini. Tunggu sebentar sementara downloading.

kepada ibu bapa yang budiman, saya pohon agar anda menghibahkan  kandungan blog ini kepada semua ibu bapa yang belum lagi mengisi soal selidik dan membuat analisis kendiri. Mudah-mudahan tindakan  anda dapat membantu semua ibu bapa dalam meningkatkan penglibatan mereka dalam pembelajaran anak-anak ke arah kecemerlangan.

Murid Cemerlang Sekolah Gemilang Negara Terbilang. 

Yang Benar,
Dato' Seri Abd Rahman Hj Ali 
YDP PIBG SMK Seafield
Jurulatih Utama Kebangsaan No comments:

Post a Comment