Monday, 8 April 2013

BAGAIMANA IBU BAPA MENINGKATKAN PENGLIBATAN DALAM PEMBELAJARAN ANAK-ANAK
Assalammulaikaum, Salam sejahtera dan Salam 1 Malaysia,

“.... Menerusi Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah, semua pihak
yang terlibat akan mempunyai peluang dan berperanan dalam
membantu membangunkan modal insan agar selaras dengan hasrat
Negara untuk mencapai kecemerlangan sistem pembelajaran”.
YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD. YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI MALAYSIA
MERANGKAP MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
24 Februari 2013


Itulah saranan YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran kepada semua yang terlibat termasuk ibu bapa supaya meningkatkan penglibatan dalam pembelajaran anak-anak kearah kecemerlangan semasa Pelancaran Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah pada 24 Februari 2013. 

Kita sebagai ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang berat untuk menjaga dan mendidik anak-anak supaya mereka sentiasa sihat (healthy), gembira (happy), dan berjaya (success). Bagi mempastikan mereka berjaya dalam pelajaran, kita perlu menigkatkan penglibatan dalam pembelajaran anak-anak melalui  3 perubahan:

    
  1. Berganjak cara pemikiran kita daripada bergantung sepenuhnya Sistem Persekolahan untuk mendidik anak-anak kita semasa di sekolah kepada Sistem Pembelajaran yang menumpukan pembelajaran anak-anak bukan sahaja di sekolah bahkan juga semasa di rumah. 


  1. Berganjak cara pemikiran kita daripada bergantung sepenuhnya Sistem Persekolahan untuk mendidik anak-anak kita semasa di sekolah kepada Sistem Pembelajaran yang menumpukan pembelajaran anak-anak bukan sahaja di sekolah bahkan juga semasa di rumah.
    2.  Ibu bapa perlu meluaskan masa belajar anak-anak semasa mereka di rumah yang meliputi 12.5 jam selain masa tidur dan semasa di sekolah. Gunakan sepenuhnya masa di rumah untuk membuat kerja rumah, tuition dan belajar disamping beriadah.


    3.  Bagi memastikan persekitaran di rumah menyokong pembelajaran, ibu bapa perlu menumpukan kepada 4 aspek:
  1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah
  2. Interaksi sosial dengan anak
  3. Komunikasi dengan anak
  4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak
  Sejauh mana anda telah berupaya menyediakan persekitaran menyokong pembelajaran anak-anak anda masakini? Anda boleh mengetahui kemampuan anda dengan menjawab soal selidik di muka surat 8 hingga 10 di dalam buku Sarana Ibu bapa dan membuat analisis di muka 11 hingga 15. 

  Setelah mengetahui tahap anda sama ada Cemerlang/ Sedang maju/ Asas, anda boleh menambahbaik prestasi anda dengan meningkatkan penglibatan dalam aspek berkenaan seperti tingkatkan bilangan hari beriadah bersama.

  Anda boleh dapatkan buku Sarana Ibu Bapa dengan CLICK DI SINI: SARANA IBU BAPA (Harap tunggu sebentar semasa downloading)

  Anda  digalakkan berkongsi pengalaman anda dalam menyokong pembelajaran anak-anak dengan ibu bapa lain dengan menyertai Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa dengan mengisi Borang A di muka surat 35 Buku Sarana Ibu Bapa. Anda juga digalakkan menyumbang kepakaran anda dalam memajukan kegiatan murid disekolah dengan mengisi Borang B di muka surat 36.

  Semoga kesungguhan anda dapat meningkatkan prestasi anak-anak anda ketahap kecemerlangan.

  Selamat berjaya melalui Sarana Ibu Bapa.  

  No comments:

  Post a Comment