Friday, 5 April 2013

ANJAKAN PIBG KE-7 BAGI MENJAYAKAN ANJAKAN KE-9 PPPM


Anjakan Ke-7 yang perlu dilakukan oleh PIBG bagi menjayakan Anjakan Ke-9 PPPM ialah mentaksir dan menambahbaik sistem perkhidmatan PIBG secara berterusan. 

Menurut Instrument Penilaian PIBG, sistem perkhidmatan PIBG meliputi 3 aspek:

  1. Pengurusan dan Pentadbiran
  2. Pengurusan Kewangan
  3. Perlaksanaan Aktiviti
Penambahbaikan sistem perkhidmatan PIBG  merangkumi aktiviti mentaksir di tahap mana PIBG anda berada sekarang berbanding dengan tahap yang sepatutnya. Kemudian  ambil tindakan pembetulan. Penaksiran melalui Instrument Penilaian IP-PIBG boleh membantu memberi maklumat yang diperlukan untuk penambahbaikan. Instrument ini boleh menunjukkan sama ada PIBG anda Cemerlang/Terbilang atau Baik atau Memuaskan atau Kurang Memuaskan atau Tidak memuaskan. Dicadangkan agar instrument ini digunakan setahun sekali bagi menaksir dan menambahbaik  sistem PIBG.

Penemuan daripada aktiviti penandaaraan juga boleh digunakan untuk mentaksir status PIBG berbanding dengan PIBG di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa. Sistem PIBG juga boleh perhalusi dan dinaik taraf hasil daripada penandaarasan ini.

Pentaksiran dan penambahbaikan sistem perkhidmatan  perlu dilakukan bagi menilai dan menjamin kejayaan PIBG anda.
No comments:

Post a Comment