Monday, 1 April 2013

ANJAKAN PIBG KE-3 BAGI MENJAYAKAN ANJAKAN KE-9 PPPM


PIBG ditubuhkan adalah bertujuan untuk menjadi peneraju permuafakatan antara  ibu bapa, guru dan komuniti demi kecemerlangan pelajar. Ini bererti segala perkhidmatan  yang PIBG lakukan hendaklah difokuskan kepada peningkatan prestasi dan kecemerlangan pelajar, yang merupakan pelanggan utama PIBG. Disamping pelajar, pelanggan PIBG yang lain ialah ibu bapa, guru, komuniti setempat dan pihak swasta.
 
Dalam melaksanakan tanggungjawab, PIBG perlu memberi keutamaan kepada keperluan pelanggan bukan keperluan individu atau kelumpuk dalam PIBG. Keperluan pelanggan boleh dikesan melalui:
  1.  permohonan  sumbangan seperti pembelian peralatan, penyelenggaran dan penganjuran aktiviti murid.
  2. mengumpul, menganalisis dan menggunakan maklumat untuk keperluan dan kepuasan pelanggan. Contoh menyediakan senarai kepakaran ibu bapa, senarai pelajar lemah, senarai kumpulan sokongan ibu bapa.
  3. maklumat daripada Peti Cadangan PIBG.
  4. Kajian Kepuasan Pelanggan
  5. sumber-sumber lain.
Melalui maklumbalas dan cadangan yang diberikan oleh pelanggan, berbagai inisiatif boleh dilaksanakan demi kepuasan dan peningkatan prestasi pelanggan utama iaitu murid..


No comments:

Post a Comment