Saturday, 30 March 2013

ANJAKAN PIBG YANG PERTAMA BAGI MENJAYAKAN ANJAKAN KE-9 PPPMAnjakan pertama yang perlu dilakukan oleh PIBG bagi menjayakan Anjakan Ke-9 PPPM ialah menghargai inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pencapaian murid kearah kecemerlangan. Ianya disusuli dengan meningkatkan iltizam di setiap sanubari ahli Jawatankuasa dan ahli biasa PIBG untuk menyokong dan mengamalkan tuntutan Anjakan Ke-9 dengan:
  1. menghayati konsep dan tujuan PPPM dan tuntutan Anjakan Ke-9 (rujuk posting sebelum ini).
  2. menerima tuntutan Anjakan Ke-9 sebagai tugas dan tanggungjawab baru.
  3. menerima hakikat bahawa PIBG sendiri perlu berubah dan menambahbaik perkhidmatan melalui Transformasi PIBG.
  4. memulakan gerakan Transformasi dengan beranjak atau berubah melalui 7 Anjakan.
Setelah kepimpinan PIBG beriltizam untuk menyokong PPPM dan bersedia membut perubahan atau Transformasi dengan memenuhi tuntutan Anjakan ke-9, maka PIBG bolehlah melakukan Anjakan PIBG yang Ke-2 iaitu Memantapkan Nilai dan Etika Kerja Cemerlang.

Penerangan Anjakan Ke-2 PIBG akan di catatkan di Posting yang akan datang. 

No comments:

Post a Comment